Съхраняване на инвестиционно злато

Как и къде да съхраняваме инвестиционно злато?

Съхраняване на инвестиционно злато

Съхраняване на инвестиционно злато. Покупката на злато и други благородни метали не се изчерпва единствено с въпроса от къде да ги  купите. Още един важен фактор, на който трябва да обърнете внимание, е къде и как ще съхранявате вашите златни монети и кюлчета, така че те да бъдат на сигурно място и да запазите стойността на вложените средства.

В най-общи линии има 3 основни места, където може да съхранявате вашите златни продукти – у дома, в депозитна кутия в банка или пък в сигурен банков трезор. Всяка от тези алтернативи има както предимства, така и известни недостатъци. Препоръчваме ви да се запознаете с тях и едва след това да вземете решение, за да си гарантирате повече спокойствие за вашата финансова стабилност.

Съхранение на инвестиционно злато у дома

Някои хора предпочитат да съхраняват златото си у дома, за да бъде винаги на една ръка разстояние. Предимството на този начин за съхранение са свързани с това, че не сте зависими от трети страни, като банки, например. Също така, вашето златото винаги е при вас и в случай на извънредна ситуация, имате моментален достъп. Не се налага да плащате допълнителни такси, свързани със съхранението, което също е предимство

Има обаче и някои предизвикателства, които трябва добре да обмислите и да откриете решения. На първо място, в сравнение с останалите варианти, е много по-вероятно домът ви да бъде ограбен от крадци и да загубите вашите кюлчета или монети. Затова е много важно да не споделяте, че притежавате злато, както и къде точно го съхранявате пред непознати хора или такива, на които нямате пълно доверие.

Препоръчително е също така да застраховате ценните си притежания, за да минимизирате загубата в случай на кражба. Уверете се, че те са скрити на място, до което само вие имате достъп и което притежава подходящи условия, за да останат монетите и кюлчетата ви в добро състояние.

Депозитна кутия в банка

Това е една идея по-сигурен вариант за съхранение, тъй като достъпът на външни лица до вашите притежания е лимитиран. Също така, таксата за наемане на депозитно кутия в повечето банки, не е твърде висока, въпреки че е допълнителен разход. Трябва обаче внимателно да подберете институцията, в която ще оставите златото си. Тя трябва да бъде надеждна и с добра репутация, тъй като ако тя фалира, може да нямате достъп до своите притежания. Това е един от недостатъците, както и това, че не са толкова лесно достъпни, колкото ако съхранявате златните си продукти вкъщи.

Съхранение в банков трезор

Това е най-сигурната, но и най-скъпоструващата опция от всички. Предимствата са, че получавате високо ниво на сигурност и както и достъп до вашето злато. Също така, можете лесно да продадете вашето злато по всяко време и във всяка точна на света. Недостатък се явява висота цена за наемането и застраховането на златото. Затова и този вариант е по-подходящ за големи инвеститори, които разполагат със солидни количества злато, което няма как да съхраняват в дома си или в депозитна кутия.

Това са най-популярните начини за съхранение на злато, както и техните предимства и недостатъци. Ако тепърва обмисляте инвестиция в благородния метал, намерете тук високоликвидни златни продукти с доказано качество и произход.

Към началото