Почистването на канализацията

Почистването на канализацията

Как протича процесът на почистването на канализацията

Почистването на канализацията

По време на работата на канализационните системи в тях се натрупват мръсотия, отлагания от тиня и мастни натрупвания. Това значително намалява ефективността на отводняването, може да доведе до авария или пълно спиране на системата. За да се избегне това, е необходимо периодично почистване на каналите. Добрите компании извършват професионално почистване на каналите, инспекция, ремонт на водоотвеждането, като осигуряват тяхната непрекъсната работа.

Кога е необходимо почистването на каналите

Канализационните системи трябва да се почистват редовно. Това се отнася както за битови канализационни системи, така и за дренажни устройства на големи промишлени организации. Образуването на отлагания влошава изхвърлянето на отпадъчни води и в крайна сметка разрушава тръбите. Рано или късно това ще доведе до високи разходи за капитален ремонт.

Необходимо е почистване на запушванията на тръбите:

-когато се появи запушване, тръбопроводите се почистват, което ви позволява да възстановите работата на дренажната система;

-в края на ремонтните дейности – след ремонта е задължително системата да се промие;

-като превантивна мярка – за да работи канализационната система нормално, дълго време е необходимо редовно да се извършва превантивно почистване, за да се избегнат запушвания;

-при аварийни ситуации – при аварии в дренажни системи се извършва аварийна проверка, която ви позволява да установите причината за намаляването на производителността и да я отстраните.

За да може дренажната система да работи правилно повече от една година, почиствайте я редовно като превантивна мярка. Нашите служители ще извършат работата бързо, без да спират производствения процес.

Как се извършва почистването на каналите

Служители на нашата компания инспектират съоръжението, откриват причината за загубата на производителност, избират метода, по който ще се почистват канализационните тръби:

химичен метод;

механичен метод;

хидродинамичен метод;

пневмо-импулсен метод.

Запушванията често се отстраняват механично. Той е евтин, но не винаги е ефективен. В някои ситуации отлаганията могат да бъдат отстранени само с химичен метод. Нашият служител избира реагенти, като взема предвид спецификата на отлаганията, характеристиките на канализационната система за най-ефективно почистване. Реагентите омекотяват и унищожават отлаганията, което ви позволява бързо, ефективно да елиминирате запушванията на канализацията.

Към началото