Езиков курс

Езиков курс и кога е подходящо да запишим детето си

Вашето дете вече ходи на детска градина. Познати около вас започват да си говорят за това къде са записали децата си на езиков курс. Вие обаче се притеснявате, че детето ви е малко за това. Чудите се дали е моментът да го запишете на езиков курс? Вижте какво казват специалистите:

Най-добрият период за езиков курс е периодът, когато детето усвоява родния си език

Много изследвания в областта на ранното чуждоезиково обучение показват, че колкото по-рано започва изучаването на чужд език, толкова повече се доближава до уменията на детето да говори и пише на майчиния си език.

В тази възраст децата изучават езика по най-лекия и естествен начин

Нормални са притесненията на родителите, когато детето от игрите в детската градина започне с уроците. Тогава си задаваме въпроса – няма ли да го натоварим и с посещения на езиков курс? На тази възраст децата не възприемат езиковия курс като обременяващ ги процес. Методите на обучение включват използването на игри, песни, филми, мултимедия – всичко, което забавлява децата. Така положително провокирани, те започват да запаметяват думи и изрази с лекота и логична последователност.

Езиковите курсове са направени така, че да не натоварват децата, а да ги забавляват. Новите думи се изучават с многократни повторения . Визуализизацията им е чрез цветните илюстрации в учебниците, слушането им е в кратки, забавни филмчета. Учебните системи са адаптирани именно за тази възраст.

Езиковите курсове за деца се провеждат по нови и мотивиращи системи за изучаване начужд език. Включват  интересни картинни речници на основните думи, които се изучават. Езикът е представен чрез привлекателни и забавни анимационни истории. 

 Детето попада в среда със свои връстници

Езикът е преди всичко средство за общуване, начин за приобщаване и социализация. Децата се чувстват добре в компанията на други деца. С интерес се заглеждат в лицата, облеклото, играчките. Затова и най-добрата среда за усвояване на език е малката група, в която децата сравняват знанията си и се социализират.

Към началото