Асансьорите KONE

Асансьорите KONE и различията между тях – част 2

Асансьорите KONE

Асансьорите KONE. Машинно помещение на асансьора може да бъде изпълнено: с горното машинно отделение (над вала); с долното машинно отделение (под вала или отстрани от него) ;без машинно помещение (машинното помещение е разположено в размерите на шахтата, обикновено в горната част).

Шахтни и асансьорни врати

Според дизайна на вратите на мината и кабината има асансьори:

 • с шарнирни врати;
 • вертикални или хоризонтални плъзгащи се врати (обикновено за малки асансьори за товарен превоз).

По вида на задвижването на вратите има асансьори:

 • с ръчно задвижване (вратите на шахтата и кабината се отварят от самия пътник);
 • полуавтоматично задвижване на врати на вала (вратите се отварят ръчно и се затварят автоматично с затваряща врата);
 • автоматично задвижване;
 • комбинирано задвижване (врати на кабината – автоматично задвижване, врати за мина – ръчно).
Лебедка за асансьори

Лебедката на електрически асансьор може да бъде направена със или без скоростна кутия (без скоростна лебедка).

Асансьорите с хидравличен цилиндър са разделени на следните видове:

Дизайн на хидравличен цилиндър – асансьори с едноетапен хидравличен цилиндър; – асансьори с телескопичен хидравличен цилиндър.

По метода на предаване на движение от буталото на хидравличния цилиндър към кабината: – асансьори с хидравличен цилиндър с директно действие; – асансьори без директно действие, с кабелен аниматор.

Местоположение на хидравличния цилиндър

По естеството на местоположението на хидравличния цилиндър спрямо кабината: асансьори с централно местоположение; странични асансьори.

Видове управление

Асансьорите имат следните видове управление:

 • вътрешен, в който се управлява от отделение за отделение;
 • на открито – извършва се от места за спиране;
 • смесени – от отделение на кабина и от места за спиране.

Разграничават системите за контрол, които осигуряват:

-просто отделно управление, при което се записва и изпълнява само една команда (повикване или поръчка);

-колективен контрол, в който са регистрирани всички екипи и тяхното изпълнение се извършва в съответствие с работната програма на асансьора. В този случай може да се стигне до спиране на разговори или поръчки. За асансьорите на жилищните сгради преминаващите спирки при повиквания се извършват само когато автомобилът се движи надолу, а в обществени сгради – и в двете посоки. По поръчки се осигуряват преминаващи спирки във всички асансьори в двете посоки;

 • единично управление (управление на един асансьор);
 • група – управление на група асансьори, разположени в една и съща шахта, обслужващи едни и същи етажи и с една и съща скорост. Разнообразие от групово управление е двойното управление на асансьорите, използвани в жилищни сгради с високи етажи.
Към началото